اطلاعیه میل سنتر جدید

 

با توجه به راه اندازی میل سنتر جدید یوزر و پسورد کلیه همکاران کد پرسنلی میباشد که بعد از لاگین کردن از قسمت تنظیمات ان را تعویض نمایید

ورود به میل سنتر جدید